Biskup Antoni Malecki

Kirilowskaja ul.19 (na mapie)

 


Antoni Malecki urodził się w Sankt–Petersburgu 17 kwietnia 1861 roku. Ukończył Petersburskie Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1884 roku. W 1896 roku zorganizował przytułek dla chłopców i pierwsze polskie gimnazjum, ktore sie znadowalo przy ulicy Kirilowskiej, 19. 
W latach 1912-1913 zbudowano  4-piętrowy budynek dla polskiego gimnazjum (architektem był tez Polak Marian Peretiatkowicz), który nazywal się Domem Kierbedzia (nic wspólnego z Stanisławem Kierbedziem, to jego syn Michał który zaofiarował 165 00 rubli na budowę tego gmachu).
Biskup Malecki został aresztowany w marcu 1923 roku i skazany na 3 lata pozbawienia wolności. W styczniu 1926 roku wrócił do Leningradu. 13 maja 1926 roku przyjął sakrę biskupią i został mianowany Administratorem Apostolskim Leningradu. W listopadzie 1930 roku został aresztowany i zesłany na Syberię. W 1934 roku, za wstawiennictwem organiz acji międzynarodowych, w nadzwyczaj ciężkim stanie zdrowia, nadszarpniętego przeniesionymi w zsyłce cierpieniami, w rezultacie wymiany został wywieziony do Polski. Zmarł w Warszawie 17 stycznia 1935 roku. Pierwotnie był pochowany w katedrze św. Jana w Warszawie.

W czasie przebywania w Sankt–Petersburgu biskup Malecki bardzo wiele sił i uwagi poświęcał młodzieży i kształceniu dzieci, za co nazywano go: „Petersburski don Bosco” chociaż w 1934 roku został wywieziony do Warszawy, sam, powołujac się na swoje pasterskie obowiązki, nie wyrażał swojej zgody na wyjazd.

 

Pogoda
 
 

 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (73 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free