Stanisław Kierbedź

 Stanisław Kierbedź
- rosyjski inżynier, Polak z pochodzenia, generał-major armii rosyjskiej, rzeczywisty radca tajny; pionier budowy żelaznych mostów kratownicowych.
Ukończył studia na uniwersytecie Wileńskim i paryską szkołę dróg i mostów. Studiował w Instytucie Górniczym w Petersburgu, gdzie w 1831r. uzyskał dyplom inżyniera sztuki komunikacyjnej. 

 

Był znakomitym specjalistą w sztuce budowania mostów. W latach 1844 - 52 kierował budową pierwszego stałego mostu na rzece Newie w Petersburgu, który nazwany został mostem Błagowieszczeńskim, a później na cześć Cara Mikołaja I- Nikołajewskim.

S. Kierbedź otrzymał członkostwo w Petersburskiej Akademii Nauk i nominację na generała. Wykładał w instytucie górniczym i w innych uczelniach mechanikę stosowaną


Most Błagowieszczeński

 

Pogoda
 
Reklama
 
 

 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (16 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=